شهریور 97
15 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم یادت نره مهم نیس چقدر بالایی مهم اینه که او بالا لاشخوری یا عقاب....
●•۰CHEFFT۰•●
وبلاگ ●•۰چفت۰•●